Rozvrh hodin

                     8:00 - 8:45   8:55 - 9:40  10:00 - 10:45  10:55 - 11:40  11:50 - 12:35

Pondělí               M                Čj-Jv             M-G               Čj- LV/psaní

Úterý                   M                 Tv                 Tv                  Čj- JV

Středa                 Čj-Jv            M                  Pv                   Vv              Hv

Čtvrtek                M                 Čj-Jv             Čj-Lv/Dv         Prv

Pátek                   Čj-Jv            M                  Čj -KSV/psaní         Prv

třídní učitelka - Bc. Lenka Macurová          Vyučovací předměty: Čj, M, Prv, Vv, Tv, Pv

asistentka pedagoga - Jana Fialová /berušky/

vychovatelka - Blanka Štorch /lvíčata/

hudební výchova - vyučující: Mgr. Lenka Lindová

Vysvětlení zkratek - Čj - český jazyk, čtení, psaní, JV . jazyková výchova, LV - literární výchova, KSV - komunikační slohová výchova, DV - dramatická výchova/KSV + DV se průběžně prokládají do LV

-Čj - český jazyk

- M - matematika G- geometrie

- Prv - prvouka

- Vv - výtvarná výchova

- Pv - pracovní výchova

- Tv - tělesná výchova

- Hv - hudební výchova